Рекламации в sexwell.bg


За всяка покупка, направена през сайта sexwell.bg, има издадена касова бележка, независимо дали плащането е направено по банков път или в брой.
Пазете касовата бележка, тя е вашата гаранция!

Съгласно чл. 112, ал. 1 от ЗЗП, при несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.
При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира:
• за възстановяване на заплатената сума;
• за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното;
• за отбив от цената;

Рекламацията се предявява пред търговеца по един от следните начини
• на място в офис Sexwell на адрес: гр. София, п.к.1407, бул. Черни връх 47, Бизнес център Витоша, партер
• по електронен път чрез формата за контакти на сайта sexwell.bg
• на емейл: feedback@sexwell.bg

При предявяване на рекламация, потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на претенцията, съответно размера на претендираната сума, банкова сметка за възстановяване на сумата и адрес за контакт.

При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
• касова бележка или фактура;
• снимки на продукта при настъпване на повредата;
• номер на товарителница, на пратката, с която продуктът е изпратен на sexwell.bg

Стоката, обект на рекламация, се изпраща на адрес: гр. София, п.к.1407, бул. Черни връх 47, Бизнес център Витоша, партер, офис Sexwell. Телефон 0884 531053. Получател: Танго СХМ ЕООД.
Разходите по доставката се поемат от подателя! Стоката е необходимо да бъде изпратена в комплект с всички нейни аксесоари и косов бон за покупката.

Рекламации за бельо и козметични продукти се приемат, само в случай че продуктът не е бил разопакован и/или употребяван.

Рекламацията на електроустройства в т.ч. секс играчки с електрозахранване, може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на повредата.
Съгласно чл. 127, ал. 1 от ЗЗП търговецът или упълномощено от него лице са длъжни да приемат рекламацията, ако тя е предявена своевременно и съобразно законовите изисквания и описаните в този документ търговски условия.


ISIC

Diskretna dostavka
Copyright © 2005 - 2022 sexwell.bg   Boiled by WebSins WebSins